رفتارهای معمول ک ن

درخواست حذف این مطلب
همه ک ن در سنین مختلف ویژگی های غالبی دارند که در کنار چالش برانگیز بودن عادی هستند و کودک برای عبور از ان سن و پا گذاشتن به دوره بعدی این نقاط عطف را طی خواهد کرد. گاه این رفتارها از دید والدین غیر عادی به حساب امده و به عنوان یک رفتار مشکل دار با آن ها برخورد می شود. در زیر لیستی از این رفتارهای معمول ویژه سنین آورده شده است برای ب اطلاعات بیشتر در این زمینه به مقالات رشدی ما در سنین مختلف مراجعه نمایید: روان شناسی رشد کودک و نوجوان رفتارهای معمول ک ن ک ن ممکن است: قشقرق به پا کنند.جیغ و داد کنند.خواهر و برادرها، پدرو مادر و دوستان خود را کتک بزنند.چیزها را بشکنند، پرت کنند و خوراکی ها را له کنند.به حرف دیگران گوش ندهند و تمرکز نکنند. مطالب مرتبط: تغییر رفتار ک ن با تقویت های درست این رفتار آنها غیرعادی نیست. ک ن ع العمل هایی را که در مواقع قشقرق به پا ، کتک زدن دیگران یا گفتن حرف های زشت رخ می دهد را یاد می گیرند. ک ن همواره در برابر موانع مقاومت می کنند و در حال بررسی کارهایی هستند که والدین آنها را ممنوع می دانند، همان چیزهایی که آنها قادر به انجام دادن و ندادنش هستند. با این هدف آنها می توانند آنچه پذیرفتنی است و در مقابل آنچه پذیرفتنی نیست را درک کنند. والدین روش های مراقبت از فرزندان خود را می آزمایند. یک دستورالعمل ساده وجود ندارد. یادگیری نحوه رفتار ک ن و اینکه والدین بتوانند بهترین روش را برای پرورش بهتر کودک خود به کار گیرند، زمان بر است. چه چیزی باعث می شود ک ن به روش های چالش برانگیزانه ای عمل کنند؟ معمولاً ک ن فقط برای ناراحت یا آزردن والدین خود بدرفتاری نمی کنند. اغلب دلایلی پشت رفتار کودک است. این مسئله ممکن است به دلیل آن باشد که: آنها از رفتن به مدرسه و شرایط آن غمگین و مضطربند.آنها به برادر یا خواهر خود حسادت می کنند.آنها به توجه والدین نیاز دارند.دلشان می خواهد زمانی را با والدین خود صرف کنند. الگوهای رفتاری می تواند ثابت بمانند. در برخی اوقات اکثر ک ن به دلیل جلب توجه بدرفتاری می کنند. اگر ک ن هنگامی که رفتار خوبی انجام می دهند از سوی والدین توجه زیادی دریافت نکنند آنها سعی می کنند برای جلب توجه خودسرانه عمل کنند حتی اگر توبیخ و سرزنشی شوند.