روانشناسی کودک

درخواست حذف این مطلب
روانشناسی کودک بدون شک یکی از پر اهمیت ترین .و دارای تاثیر ترین دوران زندگی آدم دوران کودکی محسوب می شود. دورانی که در آن شخصیت شخص پایه ریزی می شود و شکل خواهد گرفت. در دنیای امروز این حقیقت انکارناپذیر به ثبت رسیده است. که ک ن در سنین پایین فقط به توجه و مراقبت جسمانی احتیاج ندارند. مراقبت جسمانی کودک بلکه این توجه باید به تمام بُعد های وجودی آنها مانند: رشد اجتماعی،عاطفی و شخصیتی و همینطور هوشی را شامل شود. این بُعدها عوامل مشخص کننده و اساسی یک انسان به حساب می آید . که از دوران کودکی شکل خواهد گرفت. اهمیت روانشناسی کودک روانشناسی کودک اهمیت داشتن خود را از کودک خواهد گرفت. به دلیل اینکه دوران کودکی انسان دارای اهمیت فوق العاده ای می باشد .شاید نگاهی به دوران کودکی انسان و مهارتهای نوزاد انسان. در مقایسه با دیگر موجودات ارزش این دوران را ایجاد کند.نوزاد انسان در بین دیگر موجودات عالم به زمان بیشتری احتیاج دارد. که قابلیت ها و مهارت های خود را بروز دهد. روانشناسی جوانی در حقیقت انسان در حدود ۱۸ سال اول زندگی خود در حال رشد . و تکامل پیدا در بُعدهای متفاوت می باشد . و این وقت طولانی و با ارزش در زندگی انسان می باشد. از طرف دیگر نوزاد انسان با کمترین مهارت ها و امکانات متولد می شود . و به مراقبت های فراوان و زیادی نسبت به دیگر موجودات احتیاج دارد. روانشناسی رشد کودک روانشناسی کودک به عنوان یکی از زیر مجموعه های روانشناسی رشد. با داشتن هدف نگاه دقیق و به صورت علمی به کودک و احتیاج های او. و یافتن راه های درست پرورشی و آموزشی کودک از اولین سالهای تاسیس شدن. روانشناسی علمی مورد اهمیت قرار گرفته است. سالهای زیادی می باشد که روانشناسان و مشاوره های فراوانیبه مطالعه .و تحقیق در رابطه با جنبه های متفاوت رشد کودک پرداخته اند. برچسب ها: روانشناسی کودک ,مشاوره روانشناسی کودک ,مشاوره کودک ,کودم بیش فعال ,کودک اوتیسم ,